Peronages

Buck Danny

"Targy"

De voornaamste held van het verhaal en zelf een personificatie van wat een 'all American Hero' zou kunnen zijn: groot, blauwe ogen, blond en betrekkelijk knap. Hij is rechtuit, maar open van geest; strikt, maar niet onbereikbaar; trouw aan zijn land maar rechtschapen. Van de drie voornaamste personages gaat hij het snelst in rang vooruit, maar wordt nooit gepromoveerd tot een hogere rang dan kolonel. Hoewel in diverse albums hier gewag van wordt gemaakt dat men hem tot generaal en een hogere roeping zou willen benoemen, gebeurt dit in de praktijk nooit, vermits dit zoveel zou betekenen als dat Danny het actief vliegen op zal moeten geven. Een doorgewinterde piloot en een geboren leider, die niets liever doet dan het recht te laten zegevieren. Callsign (inofficieel): Targy.

Jerry TumBler

"Tumb"

De antipode voor Buck Danny en een meer gedrevener figuur, die eerst was bedoeld om Danny's scherpe kantjes een personificatie te geven. Waar hij eerst een hekel aan Danny had en zich vaker zonder nadenken in de vuurlinie zou gooien, komt hij al gauw tot inkeer en vormt ten dele de menselijke kant van Danny's autoriteit als leider. Draagt meestal de pet scheef op het hoofd, is in de meeste albums steevast te zien met een sigaret in de mond en spant vaak met Danny samen om het derde en jongste lid van hun trio, Sonny, voor de gek te houden. Maakt zijn opwachting in 'De Vliegende Tijgers', waar hij duidelijk laat voelen dat hij Danny's bevordering tot groepscommandant over zijn eigen hoofd als een belediging ziet en zich als 'Danny's ergste vijand' laat gelden. Wanneer Danny hem echter, ondanks diens eigen roekeloosheid, het leven redt en hem nadien inschakelt om een spionagenetwerk op te rollen, wordt hij één van Danny's beste vrienden. Na de oorlog komt hij Danny weer tegen en leggen ze samen de verdere fundamenten van een jarenlange vriendschap. In recentere albums is de rol van Tumbler gegroeid en neemt hij vaak het voortouw wanneer de situatie dit vereist. Begon als Luitenant 1e Klasse en is momenteel een majoor. Callsign: Tumb.

Sonny Tuckson

"Froggy"

De jongste van het trio en ook zowat de komische noot van het drietal, zich vaak belachelijk makend door extravagante klederdracht te tooien, voertuigen die schreeuwend aandoen van lelijkheid, of zich gewoon door zijn daden tot clown van de dag bombarderen. Is vaak kop van jut voor Danny en Tumbler, of stort zich in zoveel hilarisch eindigende toestanden dat men soms zeer veel moeite heeft hem serieus te nemen. Van de drie is hij echter het felst als het op zijn trouw aankomt of zijn leven voor zijn maats in de waagschaal te werpen, zelfs wanneer de bevelen dit hem verbieden. Begint met de rang van Luitenant 2e Klasse en wordt uiteindelijk bevorderd tot kapitein, nog steeds zijn huidige rang. Een passie van Sonny is zijn voorliefde voor artistieke uitingen die de anderen niet altijd begrijpen, zoals blijkt uit de diverse livreien die hij bedenkt voor de vliegtuigen, neusbeschilderingen, of gewoonweg een schilderwerkje. In recentere jaren is dit wat geminderd tot het tooien van zijn vliegtuig met een zwarte schedel en gekruiste beenderen, en de aanduiding 'Texan Pirate'. Een incident op Le Bourget in 'Nacht Van de Slang' levert hem uiteindelijk, naar authentiek gebruik, een callsign op, welke hij, eveneens naar de traditie, uiteindelijk is gaan aanvaarden. Callsign: Froggy.

Jane Hamilton / Lady X

De voornaamste antagonist in de verhalen. Ze komt voor een eerste keer ter sprake in 'Gevaar in het Hoge Noorden' en in beeld in het vervolgverhaal 'Tegen Lady X'. Doorheen de reeks bewijst Lady X zich als een ware Phoenix die er telkens in slaagt uit de dood te herrijzen en daarbij met regelmaat haar uiterlijk bij laat werken. Zo is er eerst een blondine, later een zwartharige vrouw met meer Aziatische trekken, dan een brunette met korte coupe en in de laatste verhalen uitgesproken Aziatisch en een femme fatale Haar ogen zijn eerst staalblauw, later draagt ze donkere contactlenzen. Over haar origines lopen diverse bronnen: zo is ze in haar eerste opwachting nog gewoon Jane Hamilton, een piloot met het record op haar naam om als eerste vrouw door de geluidsmuur te breken, later blijkt dat ze reeds in de oorlog tegen Japan een spionne was die haar eigen baas werd en een internationaal spionagedienst op heeft gericht die haar informatie aan de meestbiedende verkoopt, een vinger heeft in de pap van de Zuidoost-Aziatische narcotica-wereld en over zeer veel Japans oorlogsmateriaal kan beschikken, om later voldoende faam te kennen om op de radar te blijven van diverse malafide organisaties.